China

China

Shirt No.SurnameNameShirt NameDate of BirthPositionSpike ReachBlock Reach
1XUZENGBINGXU Z.B.29-Aug-1996OH155153
3WANGQIANGWANG Q.14-Feb-1991S152150
5GAOHUIGAO H.07-Sep-1987OH157155
6WANGSHUOWANG SH.11-Dec-1987MB149147
7JIAYOUMINGJIA Y.M.09-Jul-1987OH152150
8ZHOUCANMINGZHOU C.M.03-Mar-1982OS147145
9DINGJIANDING J.08-Jan-1999MB156154
10ZHAOPEIWENZHAO P.W.20-Jan-1982MB153150
11ZHANGZHONGMINZHANG ZH.M.25-Aug-1978OH159157
12LILEILI L.23-Mar-1991MB149147
13 - CDINGXIAOCHAODING X.C.13-Jul-1987S147145
18CHENLUCHEN L.13-Jul-1998L148146

Head coach: GAO LISHENG

World ranking: 6